Gedragsregels voor iedereen

 • Respecteer elkaar, maak geen discriminerende opmerkingen, agressie of grof taalgebruik
 • Accepteer beslissingen van scheidsrechters, assistenten en organisatie
 • Distantieer je van ongewenste intimidatie tegenover anderen
 • Spreek een ander aan op ontoelaatbaar gedrag
 • Communiceer open, maar sportief, met elkaar
 • Toon je een sportief verliezer, maar ook een correcte winnaar
 • Het is verboden om consumpties te gebruiken in de Sportzaal
 • Het is verboden tijdens wedstrijden het speelveld te betreden
 • Aanwijzingen van organisatie, beveiliging en personeel dienen ten allen tijde te worden opgevolgd
 • Zelf meegebrachte consumpties zijn verboden
Sancties voor iedereen
 • Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot ontzegging van toegang tot Sportcentrum Leek*
 • Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot uitsluiting en/of schorsingen van de KNVB (indien u lid bent)*
 • Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot uitsluiting van deelname voor de volgende editie(s)*
 • Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot ontzegging van toegang tot Sportcentrum Leek voor de volgende editie(s)*

* Al naar gelang de overtreding

 

Verplichting verenigingen
 • Verenigingen die zich plaatsen voor de Gala-avond leveren die avond 2 leden, welke herkenbaar zijn, om hun eigen leden aan te spreken op hun gedrag (indien nodig)
 • Deze 2 herkenbare leden zijn ook het aanspreekpunt van de organisatie betreffende het gedrag van leden van hun vereniging